Activelle®1 - Systemisk behandling

Kontinuerlig kombinasjonspreparat
Indikasjon

Hormonell substitusjonsbehandling (HRT) mot symptomer på østrogenmangel hos postmenopausale kvinner mer enn 1 år etter siste menstruasjon. Osteoporoseprofylakse hos postmenopausale kvinner som har høy risiko for fremtidige frakturer, og som ikke tåler andre legemidler godkjent for osteoporoseprofylakse eller der slike legemidler er kontraindisert.

Erfaringen med behandling av kvinner over 65 år er begrenset.

Innhold (virkestoff):

  • 1 mg østradiol/0,5 mg noretisteronacetat per tablett
Bruk

En tablett daglig.

Overgang til et preparat med høyere dosekombinasjon, kan være indisert hvis responsen etter 3 måneder ikke har gitt symptomlindring.

Bivirkninger

Bivirkninger: De vanligst rapporterte bivirkningene i kliniske studier med Activelle® var vaginale blødninger og brystsmerte/ømhet, rapportert hos ca 10 % til 20 % av pasientene. For mer utfyllende informasjon om bivirkninger, se felleskatalogtekst.

Referanse:

  1. Activelle® SPC, Pkt. 2, 4.1, 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 11.03.2016)