Legemidler til behandling av hemofili

fra Novo Nordisk

Novo Nordisk har fem legemidler til behandling av hemofili

For å lese mer om disse gå inn på felleskatalogen

Ønsker du mer informasjon om disse legemidlene ta kontakt med oss på NNpost@novonordisk.no