Kombinasjon av basalinsulin
insulin degludec (samme som virkestoffet i Tresiba®) og GLP-1-analog liraglutid (samme som virkestoffet i Victoza®) i én penn1

 

Xultophy® er indisert til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 for å forbedre glykemisk kontroll som tillegg til diett, fysisk aktivitet og andre orale legemidler til behandling av diabetes.4

 

Xultophy® administreres som dosetrinn. Ett dosetrinn inneholder 1 enhet insulin degludec og 0,036 mg liraglutid. Den ferdigfylte pennen kan gi fra 1 til 50 dosetrinn i én injeksjon. Maksimal daglig dose av Xultophy® er 50 dosetrinn (50 enheter insulin degludec og 1,8 mg liraglutid)2

Forhåndsgodkjent refusjon til
diabetes type 2
Refusjonsberettiget bruk:3

 

Behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 i kombinasjon med metformin når metformin kombinert med en GLP-1-reseptoragonist eller basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk kontroll.

 

Refusjonskode
IPC   Vilkår nr
T90 Diabetes type 2 225
ICD
  Vilkår nr.        
E11       Diabetes mellitus type 2 225
Vilkår
225 Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.
 
Sammenlignet med Lantus® (insulin glargin 100 enheter/ml)4

* Xultophy® har ikke indikasjon for vektreduksjon

∆ -3,2 kg (95% Kl: -3,77; -2,64), p <0,001

Referanser:

1.  Xultophy® SPC, avsnitt 2 (sist oppdatert 01.10.2019)

2. Xultophy® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 01.10.2019)

3. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10ae56-1 (Lest 18.11.2019) 

4. Xultophy® SPC avsnitt 4.1 (sist oppdatert 01.10.2019)

5. Xultophy® SPC avsnitt 5.1 (sist oppdatert 01.10.2019)