Hvordan bruke Tresiba®

1. Klargjøre pennen
Lukke Åpne
 • Kontroller navnet og styrken på pennens etikett for å forsikre deg om at den inneholder Tresiba ® 100 enheter/ml eller Tresiba ® 200 enheter/ml. Dette er spesielt viktig hvis du bruker mer enn én type insulin. Dersom du tar feil type insulin, kan blodsukkernivået ditt bli for høyt eller for lavt.
 • Dra av pennehetten.
2. Kontrollér insulinet
Lukke Åpne
 • Kontroller at insulinet i pennen er klart og fargeløst. Se gjennom insulinvinduet. Hvis insulinet ser uklart ut, skal ikke pennen brukes.
3. Fest en ny nål
Lukke Åpne
 • Ta en ny nål og riv av papirforseglingen. Skyv nålen rett på pennen. Vri til den er godt festet.
4. Dra av den ytre nålehetten
Lukke Åpne
 • Dra av den ytre nålehetten og behold den til senere. Du vil trenge den etter injeksjonen for å fjerne nålen fra pennen på riktig måte.
5. Dra av den indre nålehetten
Lukke Åpne
 • Dra av den indre nålehetten og kast den. Dersom du prøver å sette den på igjen kan du komme til å skade deg på nålen.
  Bruk alltid en ny nål til hver injeksjon.
6. Kontrollér gjennomstrømningen
Lukke Åpne
 • Kontrollér alltid gjennomstrømningen av insulin før du starter. Dette bidrar til å sikre at du får full insulindose.
 • Vri dosevelgeren for å stille inn 2 enheter. Kontroller at dosetelleren viser 2 (se bilde 6a)
 • Hold pennen med nålen pekende oppover.
  Knips forsiktig på toppen av pennen noen få ganger for at eventuelle luftbobler skal samle seg i toppen (se bilde 6b)
 • Press og hold inne doseknappen inntil dosetelleren går tilbake til 0.
  Tallet 0 skal komme på linje med dosepekeren.
  En dråpe insulin skal komme til syne på nålespissen (se bilde 6c)

Hvis ingen dråpe kommer til syne, gjenta instruksjonene under punktet "Kontrollér gjennomstrømningen av insulin".

Hvis det fremdeles ikke kommer til syne en dråpe insulin, kast pennen og bruk en ny.

Forsikre deg alltid om at en dråpe kommer til syne på nålespissen før du injiserer. Dette sikrer gjennomstrømningen av insulin.

7. Velg dose
Lukke Åpne
 • Forsikre deg om at dosetelleren viser 0 før du starter. Tallet 0 skal komme på linje med dosepekeren.
 • Vri dosevelgeren for å velge den dosen du trenger, som anvist av din lege eller sykepleier.
 • Dosetelleren viser den valgte dosen i enheter.
  Ikke gjør noen omregning av dosen.

Hvis du velger en feil dose, kan du vri dosevelgeren forover eller bakover til riktig dose.

Tresiba® 100 enheter/ml kan gi maksimum 80 enheter og Tresiba® 200 enheter/ml kan gi maksimum 160 enheter

Dosevelgeren endrer antall enheter. Det er kun dosetelleren og dosepekeren som viser hvor mange enheter som er valgt per dose.

8. Injiser dosen
Lukke Åpne
 • Stikk nålen inn i huden slik legen eller sykepleieren har vist deg.
 • Forsikre deg om at du kan se dosetelleren. Ikke berør dosetelleren med fingrene dine. Dette kan avbryte injeksjonen.
 • Press og hold inne doseknappen inntil dosetelleren går tilbake til 0.
 • La nålen være under huden i minst 6 sekunder for å sikre at hele dosen din blir injisert.
 • Trekk nålen og pennen rett opp og ut fra huden. Hvis det er blod på injeksjonsstedet, trykk lett med en bomullspinne. Ikke gni på stedet.
9. Etter injeksjonen
Lukke Åpne
 • Før nålespissen inn i den ytre nålehetten på et flatt underlag uten å berøre nålen eller den ytre nålehetten.
10. Kast nålen på en forsvarlig måte
Lukke Åpne
 • Når nålen er tildekket, trykkes forsiktig den ytre nålehetten ordentlig på.
 • Skru av nålen og kast den på en forsvarlig måte.
 • Sett pennehetten på pennen igjen etter hver bruk for å beskytte insulinet mot lys.

Fjern alltid nålen etter hver injeksjon og oppbevar pennen uten påsatt nål.

Dette reduserer risikoen for urenheter, infeksjon, lekkasje av insulin, tette nåler og unøyaktig dosering.

For mer informasjon og detaljert bruksanvisning se pakningsvedlegg og www.felleskatalogen.no