Tresiba® titreringsforslag1,2

For diabetes type 2
Ved diabetes type 1 må dette forslaget individualiseres
For diabetes type 1 og diabetes type 2:
  • Juster dose til målet for fastende blodglukose nås
  • Juster dose basert på 3 målinger av fastende blodglukose 3 påfølgende dager

 

Referanser:

1. Tresiba® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 12.11.2018)

2. Nasjonal faglig retningslinje for diabetes. Valg av blodsukkersenkende legemiddel etter metformin ved diabetes type 2: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes/behandling-med-blodsukkersenkende-legemidler-ved-diabetes/blodsukkersenkende-behandling-og-behandlingsmal-ved-diabetes-type-2 (Lest 23.10.2019)