Oppbevaring og holdbarhet1,2

Før bruk

  • Oppbevares i kjøleskapet (2 °C – 8 °C) inntil utløpsdatoen
  • Beskyttes mot lys

 

I bruk

  • Etter anbrudd eller medbrakt som reserve: Legemidlet kan medbringes og oppbevares i romtemperatur (ved høyst 30 °C) eller oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C) i opptil 8 uker.
  • La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys.
  • Tresiba® 100 enheter/ml injeksjonsvæske og Tresiba® 200 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn og, oppløsning i ferdigfylt penn: Kan oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C).
  • Tresiba® 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle: Skal ikke oppbevares i kjøleskap.

For mer informasjon og detaljert bruksanvisning se pakningsvedlegg og www.felleskatalogen.no

 

Referanser:

1. Tresiba® SPC, avsnitt 6.3 (sist oppdatert 12.11.2018)

2. Tresiba® SPC, avsnitt 6.4 (sist oppdatert 12.11.2018)