Tresiba® – Indikasjon og refusjon

Indikasjon1

Behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 1 år.

Refusjonsberettiget bruk2

Behandling av diabetes mellitus.

Refusjonskode
IPC   Vilkår nr.
T89 Diabetes type 1 180, 181
T90 Diabetes type 2 244
     
ICD
  Vilkår nr.
E10 Diabetes mellitus type 1 180, 181
E11 Diabetes mellitus type 2 244
Refusjonsvilkår
Vilkår  
180

Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal behandling med middels langtidsvirkende NPH-insulin på grunn av:

– hyppige eller alvorlige nattlige følinger som skyldes insulinbruken

– store blodsukkersvingninger som ikke gjør det mulig å oppnå akseptabel blodsukkerkontroll

181 Behandling skal kun startes av spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller ved sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet
244 Refusjon ytes kun til pasienter som til tross for optimal behandling med to daglige doser NPH-insulin har vedvarende utfordringer med hypoglykemier

 

Referanser:

1. Tresiba® SPC, avsnitt 4.1 (sist oppdatert 12.11.2018)

2. http://felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10ae06-1 (Lest 23.10.2019)