Anbefalte injeksjonssteder1,2

Det anbefales at pasienten injiserer enten på mage, lår eller overarm
  • Husk å forskrive NovoFine® nåler
  • Rotér injeksjonsområde ukentlig for å unngå lipodystrofier/infiltrater
  • Rotér også injeksjonssted innad i hvert område for å redusere risikoen for lipodystrofi. La det være minst 1 cm mellom hver injeksjon

For mer informasjon og detaljert bruksanvisning

se pakningsvedlegg og www.felleskatalogen.no

 

Referanser:

1. Tresiba® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 12.11.2018)

2. Tresiba® SPC, avsnitt 4.8 (sist oppdatert 12.11.2018)