Dosering ved bytte fra annet basalinsulin1

Det anbefales streng glukosekontroll i overgangsperioden og i de påfølgende ukene.

Doser og tidspunkt for administrering av hurtigvirkende insulinpreparater, eller annen samtidig antidiabetisk behandling må eventuelt justeres.1

Steady-state oppnåes etter 2-3 dagers doseadministrering. 

Dagsdosen av Tresiba® skal derfor justeres først etter én uke, ettersom justering baseres på målinger fra siste 3 dager i stabil fase.

 

Referanser:

1. Tresiba® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 12.11.2018)

2. Tresiba® SPC, avsnitt 5.1 (sist oppdatert 12.11.2018)