Hva er Ozempic®

 

Ozempic® er en glukagonlignende peptid (GLP-1) analog med forlenget effekt. GLP-1 er et fysiologisk hormon som har flere funksjoner innen glukoseregulering, apetittregulering og i det kardiovaskulære systemet.1

Ozempic® fungerer som en GLP-1 reseptoragonist og har 94% sekvenshomologi med humant GLP-1. Ozempic® bindes selektivt til og aktiverer GLP-1 reseptoren, målet for endogent GLP-1.1

 

Slik virker Ozempic®1

 

Pankreas

Ozempic® reduserer blodsukkeret på en glukoseavhengig måte ved å stimulere insulinsekresjonen og senke glukagon­sekresjonen, når blodsukkeret er høyt.

 

Hjerne

Ozempic® reduserer kroppsvekt og kroppsfettmasse via nedsatt energiinntak, som involverer en generelt redusert appetitt. I tillegg reduserer Ozempic® preferansen for mat med høyt fettinnhold.

 

Det kardiovaskulære system

Ozempic® har vist å redusere kardiovaskulær risiko med 26% i en kardiovaskulær endepunktstudie.* I kliniske studier hadde Ozempic® en gunstig effekt på plasmalipider, videre senket Ozempic® det systoliske blodtrykket og reduserte inflammasjonen.

*I SUSTAIN 6 reduserte Ozempic® kardiovaskulær risiko (kardiovaskulær død, ikke fatalt-hjerteinfarkt eller hjerneslag) sammenlignet med placebo hos pasienter med type 2 diabetes med høy kardiovaskulær risiko, som tillegg til standardbehandling. HR 0,74 95% KI 0,58-0,95, p=0,02 for superiority. Testing for overlegenhet var ikke forhåndsdefinert.1,2

Referanser:

1. Ozempic® SPC avsnitt 5.1 (sist oppdatert 30.09.2020)

2. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375:1834-1844