Hvordan bruke Ozempic®

 

1. Klargjøre pennen med ny nål
 • Kontrollér at oppløsningen i pennen er klar og fargeløs.
 • Bruk alltid en ny nål til hver injeksjon. Skyv nålen rett på pennen. Vri den til den er godt festet. Dra av begge nålehettene og ta vare på den ytre nålehetten til senere.

2. Kontrollér gjennomstrømningen
 • Før første injeksjon med enhver ny penn må gjennomstrømningen kontrolleres.
 • Vri dosevelgeren til dosetelleren viser symbolet for gjennomstrømningskontroll.
 • Hold pennen med nålen pekende oppover.
 • Press og hold inne doseknappen inntil dosetelleren går tilbake til ”0”. En dråpe oppløsning skal komme til syne på nålespissen.

3. Velg dose
 • Vri dosevelgeren til dosetelleren viser ordinert dose. Eksempelet viser Ozempic® 0,25 mg penn.

4. Injisér dosen
 • Stikk nålen inn i huden.
 • Press og hold inne doseknappen inntil dosetelleren viser 0. La nålen være i huden og tell langsomt til 6 for å sikre at hele dosen blir injisert.

5. Fjern nålen fra huden
 • Før nålespissen inn i den ytre nålehetten. Når nålen er tildekket, trykkes forsiktig den ytre nålehetten ordentlig på.
 • Skru nålen av og kast den på forsvarlig måte.

For mer informasjon og detaljert bruksanvisning se pakningsvedlegg og www.felleskatalogen.no