Oppbevaring og holdbarhet1

 

Før åpning : Oppbevares i kjøleskap (2°C til 8°C).

Etter åpning: Holdbarhet i 6 uker ved høyst 30°C, eller kjøleskap (2°C til 8°C).

 

La gjerne Ozempic® ha romtemperatur før bruk.

 

Referanse:

1. Ozempic® SPC avsnitt 6.3 og 6.4 (sist oppdatert 30.09.2020)