Anbefalte injeksjonssteder

 

Ozempic® skal injiseres subkutant i abdomen, i låret eller i overarmen.1

 

Råd til pasient om bivirkninger2

Informer pasienten om at gastrointestinale bivirkninger er svært vanlige i begynnelsen av behandlingen, men generelt milde eller moderate i alvorlighetsgrad og av kort varighet.

Tiltak som kan redusere forekomst av kvalme
  • Reduser måltidsstørrelsen
  • Spis saktere
  • Avslutt måltidet ved metthetsfølelse
  • Unngå fettrike måltider
Ikke glem viktigheten av livsstilsendringer, kosthold og fysisk aktivitet etter oppstart med Ozempic®

Referanser:

1. Ozempic® SPC avsnitt 4.2 (sist oppdatert 30.09.2020)

2. Ozempic® SPC avsnitt 4.8 (sist oppdatert 30.09.2020)