Slik doseres Ozempic®1

 

Startdosen er 0,25 mg Ozempic® en gang per uke. Etter 4 uker skal dosen økes til 0,5 mg en gang per uke. Etter minst 4 uker med en dose på 0,5 mg en gang per uke, kan dosen økes til 1 mg en gang per uke for å bedre den glykemiske kontrollen ytterligere.

Hver penn gir 4 doser (4 ukers behandling).2

 

NovoFine® Plus nål

Tykkelse: 32G, Lengde 4 mm

 

Hver pakning inneholder 4 stk NovoFine® Plus nåler, disse er tynnere og kortere og gir mindre ubehag enn nåler med større diameter.3

 

Til eller utenom måltid1

Ozempic® skal administreres en gang per uke når som helst i løpet av dagen, til måltid eller utenom måltid.

 

Glemt dose1

Dersom en dose glemmes, skal den administreres så snart som mulig og innen 5 dager etter at dosen ble glemt. Hvis det har gått mer enn 5 dager, skal den glemte dosen utelates, og neste dose skal administreres på den opprinnelige planlagte dagen.

 

 

Referanser:

1. Ozempic® SPC avsnitt 4.2 (sist oppdatert 30.09.2020)

2. Ozempic® SPC avsnitt 6.5 (sist oppdatert 30.09.2020)

3. Arendt- Nielsen L, Egekvist H, Bjerring P. Pain following controlled cutaneous insertion of needles with different diameters. Somatosens Mot Res. 2006;23(1-2):37-43