Hurtigvirkende insulin til behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn i alderen 1 år og oppover1,2,3

Fiasp® fås i:

  • Fiasp® 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
  • Fiasp® 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle
  • Fiasp® 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass

#Fiasp® viste seg i sirkulasjonen ca. 4 minutter etter administrasjon. Dette var dobbelt så raskt (svarende til 5 minutter tidligere) sammenlignet med NovoRapid®.

Referanser:

1. Fiasp® SPC avsnitt 4.1 (sist oppdatert 19.09.2019)

2. Fiasp® SPC avsnitt 2 (sist oppdatert 19.09.2019)

3. Fiasp® SPC avsnitt 4.2 (sist oppdatert 19.09.2019)

4. Fiasp® SPC avsnitt 5.2 (sist oppdatert 19.09.2019)

5. Russell-Jones D, Bode BW, De Block C, et al. Fast-Acting Insulin Aspart Improves Glycemic Control in Basal-Bolus Treatment for Type 1 Diabetes: Results of a 26-Week Multicenter, Active-Controlled, Treat-to-Target, Randomized, Parallel-Group Trial (onset 1). Diabetes Care 2017 Jul; 40(7): 943-950