MØTER FOR HELSEPERSONELL

 

Informasjon, program og påmelding

 

Faglig oppdatering: Endokrinologiske problemstillinger knyttet til fertilitet og graviditet

 

Novo Nordisk ønsker å invitere alle leger, sykepleiere, farmasøyter

og studenter i disse fag til å delta på nettmøter.

De neste tre møtene vil vi ha fokus på endokrinologiske problemstillinger knyttet til fertilitet og graviditet.

For å delta, klikk på lenken under aktuelle dato. Har du ikke har Microsoft teams fra før, kan du logge inn via din nettleser ved å trykke på «Bruk nettappen i stedet». Da trenger du ikke laste ned applikasjonen for å delta på møtet.  

 

Tirsdag 26. januar kl. 12.00 - 12.30

Behandling av hypothyreose under graviditet

v/ Sara Hammerstad, Spesialistsenteret Pilestredet Park

Click here to join the meeting

 

 

Tirsdag 9. februar kl. 12.00 - 12.30

PCOS

v/ Jan Mellembakken, OUS

Click here to join the meeting

 

 

Tirsdag 23. februar kl. 12.00 - 12.30

Diabetes og fertilitet

v/ Sandra Steintorsdottir, OUS

Click here to join the meeting

 

 

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustrien (LMI) har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For mer informasjon se www.lmi.no/lmi/fagomrader/lover-og-regler/samarbeidsavtaler

Novo Nordisk Norway AS etterlever kravene til håndtering av personopplysninger (GDPR). Detaljert informasjon om hvordan vi håndterer dine personopplysninger i forbindelse med påmelding til møte/arrangement kan leses i sin helhet på www.novonordisk.no

 

 

              

              Oppsummering av ISPAD 2020 

                

                Oppsummering av ADA 2020