Saxenda® materiell

For å sikre riktig legemiddelbruk har vi utviklet informasjonsmateriell for helsepersonell om våre produkter. Last ned eller bestill etter behov, og få tilgang på nyttige verktøy for å hjelpe pasienten din i gang med bruk av våre legemidler.

 

Vi behandler alle bestillinger så raskt vi kan etter at de er mottatt på e-post.
Produktresymé

Kort oppsumering om effekt og sikkerhetsinformasjon for Saxenda®

Produktbrosjyre

Praktisk informasjon for helsepersonell om Saxenda®

Demonstrasjonssett

Saxenda® demonstrasjonspenn, 4 mm NovoFine® Plus nåler og stikkepute