Utdrag av studier gjennomført på Saxenda®

Effekt og sikkerhet av Saxenda® for vektkontroll i kombinasjon med redusert kaloriinntak og økt fysisk aktivitet ble undersøkt i fire randomiserte, dobbeltblinde, placebokontrollerte fase 3-studier som omfattet totalt 5358 pasienter.1
 

 

Det ble oppnådd overlegent vekttap med Saxenda® sammenlignet med placebo hos personer med fedme/overvekt i alle grupper som ble undersøkt.1

 

Gjennomsnittlig endring av kroppsvekt fra baseline over tid i SCALE Fedme og prediabetes1

Figuren er utarbeidet av Novo Nordisk basert på referanse 1.

* Statistisk signifikant forskjell på -5,6 kg (95% KI -6,0 kg; -5,1 kg; p<0,0001)

# Manglende verdier etter baseline ble beregnet ved bruk av "last observation carried forward" (LOCF)

Saxenda® - Vekttap og tidlige respondenter1

Tidlige respondenter ble definert som pasienter som oppnådde ≥5% vekttap etter 12 uker med behandlingsdose av Saxenda® (4 uker med doseopptrapping og 12 uker på behandlingsdose (liraglutid 3,0 mg)).

I SCALE Fedme og prediabetes oppnådde 67,5% et vekttap på ≥5% etter 12 uker. I SCALE Diabetes oppnådde 50,4% et vekttap på ≥5% etter 12 uker. Med fortsatt behandling med Saxenda® predikeres det at 86,2% av disse tidlige respondentene vil oppnå et vekttap ≥5%, og det predikeres at 51% vil oppnå et vekttap ≥10% etter 1 år med behandling.

Figuren er utarbeidet av Novo Nordisk basert på referanse 1.

Gjennomsnittlig resultat hos pasienter behandlet med Saxenda® i SCALE Fedme og prediabetes1:

* I placebogruppen gikk 1 av 10 ned >10% av kroppsvekten etter 56 uker (p<0,0001)

Den vanligste bivirkningen for Saxenda® er kvalme, oppkast, diaré og forstoppelse (≥1/10).1 Disse er milde til moderate og forbigående.

Referanser:

  1. Saxenda® SPC avsnitt 5.1 (sist oppdatert 09.12.2019)