Administrasjonsmåte1

Saxenda® er kun til subkutan bruk.
Det skal ikke administreres intravenøst eller intramuskulært.

Saxenda® administreres én gang daglig, når som helst på dagen, uavhengig av måltider. Det skal injiseres i abdomen, låret eller overarmen. Injeksjonsstedet og tidspunktet kan endres uten å justere dosen. Det er imidlertid å foretrekke at Saxenda® injiseres omtrent på samme tidspunkt hver dag, når det mest passende tidspunktet er valgt.

Hvis en dose glemmes og det er mindre enn 12 timer siden dosen skulle ha vært tatt, skal pasienten ta dosen så snart som mulig. Hvis det derimot er mindre enn 12 timer til neste dose, skal pasienten ikke ta den utelatte dosen, men fortsette med dosering én gang daglig fra neste planlagte dose. Det skal ikke tas en ekstra dose eller større dose som erstatning for den utelatte dosen.

Anbefalte injeksjonssteder
Saxenda® skal injiseres subkutant i abdomen, i låret eller i overarmen.1

Referanse:

  1. Saxenda® SPC avsnitt 4.2 (sist oppdatert 09.12.2019)