Oppbevaring og holdbarhet1

Oppbevaring
  • Saxenda® har en holdbarhet på 1 måned etter første gangs bruk
  • Saxenda® må ikke fryses og skal ikke brukes dersom det har vært frosset
  • Pasienten skal bruke ny nål hver gang og må instrueres om å kaste nålen etter hver injeksjon og oppbevare pennen uten påsatt nål. Pasienten skal ikke dele nålen med andre
  • La gjerne Saxenda® ha romtemperatur før bruk. Kjøleskapskalde oppløsninger kan svi og være mer smertefullt ved injisering

Referanse:

  1. Saxenda® SPC avsnitt 6.3 og 6.4 (sist oppdatert 09.12.2019)