Saxenda® indikasjoner1

Saxenda® er indisert som supplement til diett med redusert kaloriinntak og økt fysisk aktivitet for vektkontroll hos voksne pasienter med initial BMI (Body Mass Index) på
 

  • ≥ 30 kg/m² (fedme)
     

     eller
 

  • ≥27 kg/m² til <30 kg/m² (overvekt) ved forekomst av minst én vektrelatert komorbiditet, som dysglykemi (prediabetes eller diabetes mellitus type 2), hypertensjon, dyslipidemi eller obstruktiv søvnapné.
     

Behandling med 3,0 mg Saxenda® daglig skal seponeres etter 12 uker, dersom pasienten ikke oppnår et vekttap på minst 5% av opprinnelig kroppsvekt.

Pakninger og refusjon2,3

Saxenda® 5 x 3 ml ferdigfylt penn

12 ukers behandling vil kreve 3 pakninger med Saxenda®

Saxenda® refunderes ikke via forhåndsgodkjent refusjon (blåreseptordningen). Man kan søke HELFO om individuell refusjon3 for personer med BMI≥40 eller BMI≥35 og fedmerelaterte tilleggssykdommer. Mysimba skal være forsøkt først eller dokumentert uegnet.

For mer informasjon les mer her.