Hvordan bruke Saxenda®

1. Klargjøre pennen med ny nål

 

Kontroller navnet og den fargede etiketten på pennen for å forsikre deg om at den inneholder Saxenda®.

Dra av pennehetten. Kontroller at oppløsningen i pennen er klar og fargeløs. Se gjennom pennevinduet. Hvis oppløsningen ser uklar ut, skal pennen ikke brukes.

Ta en ny nål og riv av papirforseglingen. Skyv nålen rett på pennen. Vri til den er godt festet. Dra av den ytre nålehetten og behold den til senere. Det vil være behov for den etter injeksjonen for å fjerne nålen fra pennen på en sikker måte.


2. Kontrollér gjennomstrømningen

 

Før den første injeksjon med enhver ny penn må gjennomstrømningen kontrolleres. Vri dosevelgeren til dosetelleren viser symbolet for gjennomstrømningskontroll.

Hold pennen med nålen pekende oppover. Press og hold inne doseknappen inntil dosetelleren går tilbake til 0. Tallet 0 skal komme på linje med dosepekeren.

En dråpe oppløsning skal komme til syne på nålespissen. Hvis ingen dråpe kommer til syne, gjentar du trinn 2 på nytt opptil 6 ganger.


3. Velg dose

 

Vri dosevelgeren til dosetelleren viser ordinert dose (0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg eller 3,0 mg).

Hvis man velger feil dose, kan man vri dosevelgeren forover eller bakover til riktig dose.


4. Injisér dosen

 

Stikk nålen inn i huden.

Trykk på og hold inne doseknappen inntil dosetelleren viser 0.

La nålen være i huden etter at dosetelleren har gått tilbake til 0, og tell sakte til 6.


5. Fjern nålen fra huden

 

Sett på den ytre nålehetten igjen, skru av nålen og kast den på en forsvarlig måte.

Sett pennehetten på pennen igjen etter hver bruk for å beskytte oppløsningen mot lys.


For mer informasjon og detaljert bruksanvisning se pakningsvedlegg og www.felleskatalogen.no