Hva er Saxenda®

Saxenda® er en human glukagonlignende peptid-1-analog (GLP-1-analog) med 97% aminosyresekvenshomologi med endogent humant GLP-1.1

Saxenda® inneholder virkestoffet liraglutid som aktiverer GLP-1-reseptoren. GLP-1 er et fysiologisk hormon som har flere funksjoner innen appetittregulering, glukoseregulering og i det kardiovaskulære systemet.1

Slik virker Saxenda®

* Kardiovaskulær endepunktsstudie: 9340 pasienter med type 2-diabetes og høy kardiovaskulær risiko, liraglutid 1,8 mg (Victoza®) ble studert i tillegg til standardbehandling, inkludert endring av levevaner, blodtrykksenkning og statiner.1,2
Primært endepunkt: kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerteinfarkt eller ikke-fatalt hjerneslag (HR 0,87 95%KI 0,78-0,97; p = 0,01) 13% relativ og 1,9% absolutt risikoreduksjon.

Referanser:

  1. Saxenda® SPC avsnitt 5.1 (sist oppdatert 19.12.2019)
  2. Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K et al. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375(4):311-322