Dosering1

Startdosen er 0,6 mg én gang daglig.

Dosen bør økes til 3,0 mg én gang daglig i trinn på 0,6 mg med minst én ukes intervall for å bedre gastrointestinal toleranse (se figur 1).

Hvis opptrappingen til neste dosenivå ikke blir tolerert i to påfølgende uker, skal seponering av behandlingen overveies.

Daglige doser over 3,0 mg anbefales ikke.

Figur 1: Doseopptrappingsplan

Råd om kvalmebivirkninger

Informer pasienten om at gastrointestinale bivirkninger er svært vanlige i begynnelsen av behandlingen, men reduseres vanligvis i løpet av få dager eller uker med fortsatt behandling.

  • Reduser måltidsstørrelsen
  • Spis saktere
  • Avslutt måltidet ved metthetsfølelse
  • Unngå fettrike måltider

Referanse:

  1. Saxenda® SPC avsnitt 4.2 (sist oppdatert 09.12.2019)