Saxenda® – GLP-1 analog til behandling av overvekt og fedme1

Saxenda® er et supplement til diett med redusert kaloriinntak og økt fysisk aktivitet for vektkontroll hos voksne pasienter med initial BMI på
 

 • ≥30 kg/m2 (fedme)
   

     eller
 

 • ≥27-<30 kg/m2 (overvekt) ved forekomst av minst én vektrelatert komorbiditet, som dysglykemi (prediabetes eller diabetes mellitus type 2), hypertensjon, dyslipidemi eller obstruktiv søvnapné.
   

Behandling med Saxenda® 3,0 mg daglig skal seponeres etter 12 uker, dersom pasienten ikke oppnår et vekttap på minst 5% av opprinnelig kroppsvekt1.


Saxenda® er 97% likt humant GLP-1, et naturlig hormon som skilles ut av tarmen etter måltid og er involvert i appetittregulering2,3.


I likhet med naturlig GLP-1, påvirker Saxenda® områder i hjernen som styrer appetitt og metthet. GLP-1 øker følelsen av metthet og reduserer følelsen av sult. Dette gir mindre matinntak og vektreduksjon2,4.

I en ett år lang studie5 er det vist at pasienter på Saxenda® hadde et gjennomsnittelig vekttap på:
 Pasientene som tok Saxenda® (n=2437) hadde en kroppsvekt ved baseline på 106,3 kg. Vekttap etter 56 uker var ca 10 kg**

* p<0,001 vs placebo

** Kalkulert ut fra baseline vekt og reduksjon slik: 106,3 kg x 0,092 = 9,77 kg.

Referanser:

 1. Saxenda® SPC avsnitt 4.1 (sist oppdatert 09.12.2019)
 2. Saxenda® SPC avsnitt 5.1 (sist oppdatert 09.12.2019)
 3. Orskov C, Wettergren A, Holst JJ. Secretion of the incretin hormones glucagon-like peptide-1 and gastric inhibitory polypeptide correlates with insulin secretion   in normal man throughout the day. Scand J Gastroenterol. 1996;31(7):665-670.
 4. Van Can J, Sloth B, Jensen CB, Flint A, Blaak EE, Saris WHM. Effects of the once-daily GLP-1 analog liraglutide on gastric emptying, glycemic parameters, appetite and energy metabolism in obese, non-diabetic adults. Int J Obes (Lond). 2014;38(6):784-793.
 5. Pi-Sunyer X, Astrup A, Fujioka K, et al; for the SCALE Obesity and Prediabetes NN8022-1839 Study Group. A randomized, controlled trial of 3.0 mg of liraglutide in weight management. N Engl J Med. 2015;373(1):11-22 and supplementary appendix. doi:10.1056/NEJMoa1411892