Novo Nordisk og fedmebehandling

I dag fyller mer enn 650 millioner mennesker i verden kriteriene for fedme1. Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer overvekt som BMI ≥25 kg/m2, og BMI ≥30 kg/m2 kalles fedme1. Forekomsten av fedme er nesten tredoblet siden 1975 ifølge WHO1. I Norge er det estimert at 23% av den voksne befolkningen fyller dette kriteriet, det vil si mer enn 1 million nordmenn2. Det er ca 1 av 4 menn og 1 av 5 kvinner2.

Den grunnleggende årsaken til overvekt og fedme er en ubalanse i energiinntak og -forbruk. Ny forskning anerkjenner at overvekt og fedme har mange medvirkende faktorer som søvn, stress, medisinske tilstander og medisiner3. På denne siden kan du finne mer informasjon om overvekt og fedme.

Siden februar 2019 har Novo Nordisk hatt ett legemiddel til behandling av overvekt og fedme tilgjengelig i Norge. Medikamentell behandling av overvekt og fedme er et supplement til diett med redusert kaloriinntak og økt fysisk aktivitet for vektkontroll hos voksne med overvekt og fedme4. For mer informasjon les mer her

Novo Nordisk jobber også med informasjon om overvekt og fedme til allmenheten. Gjennom Changing ObesityTM jobber vi for at fedme skal på dagsordenen, bli en prioritering i helsetjenesten, og at fedme anerkjennes som en kronisk tilstand som krever god oppfølging og behandling. 

 

Oppdatert 22. april 2020

 
 
 
 

Referanser:

1. World Health Organization. Obesity and Overweight Factsheet no. 311. https://www.who.int/health-topics/obesity/ . Lest 27.03.20.

2. Overvekt og fedme i Norge: Omfang, utvikling og samfunnskostnader (Menon Economics publikasjon nr. 9 - 2019) https://www.menon.no/wp-content/uploads/2019-09-Overvekt-og-fedme-i-Norge.pdf. Lest 27.03.20.

3. Durrer Schutz D, Busetto L, Dicker D et al. European Practical and Patient-Centred Guidelines for Adult Obesity Management in Primary Care. Obes Facts. 2019 Jan 23;12(1):40-6641–51.

4. Saxenda® SPC, avsnitt 4.1 (sist oppdatert 09.12.2019)