Helsepersonell

Novo Nordisk er et av verdens ledende legemiddelselskap innen diabetesbehandling. Vi har også en ledende posisjon innenfor hemofili, vekstforstyrrelser og hormonpreparater til behandling av klimakterielle plager.

For å få mer informasjon om våre produkter, klikk på lenken nedenfor, få besøk av en av våre produktspesialister eller kontakt kundeservice på kundeservice-norge@novonordisk.com

www.felleskatalogen.no

  Er du helsepersonell får du ved å klikke i firkanten tilgang til legemiddelinformasjon som kun er rettet mot helsepersonell. Hvis ikke kan du finne mer informasjon om diabetes ved å klikke under på "Gå tilbake til diabetes" 

   

  Ja, jeg er helsepersonell

   

  GDPR  samarbeidspartnene   

  Les mer om informasjon om håndtering av personopplysninger vedrørende forretningsmessige kontakter her.