Vi fortsetter å levere våre legemidler til pasienter som lever med diabetes og andre alvorlige kroniske sykdommer. Vi ivaretar helse og sikkerhet for våre ansatte og iverksetter tiltak for å støtte leger og sykepleiere mens de arbeider med å bekjempe COVID-19.

Vi ønsker å holde deg informert om oppdateringer om levering av legemidlene våre, besvare henvendelser fra de som bruker legemidlene, og gi informasjon om hvordan du kan komme i kontakt med oss.

Vi har ikke forsyningsproblemer nå. Vi er godt forberedt på situasjoner som denne, og vi har en lagerpolicy som sikrer uavbrutte leveranser over tid.

Dette er viktig fordi vi arbeider med viktige legemidler som pasienter over hele verden er avhengige av hver dag.

Vi vet at helsemyndighetene og apotekene gjør sitt beste for å sikre tilgjengeligheten av viktige legemidler under COVID-19, og vi kan forsikre deg om at våre nåværende lagernivåer er normale. Etter hvert som vi fortsetter å overvåke situasjonen, vil vi kommunisere våre oppdateringer.

Hvis du, eller noen du kjenner, lever med diabetes, fedme eller en annen alvorlig kronisk sykdom, er det forståelig at covid-situasjonen kan være bekymringsfull. Ettersom mange av oss blir bedt om å holde oss hjemme, utløser det mange spørsmål om både fysiske og mentale utfordringer.

Folkehelseinstituttet sine hjemmesider finner du nyheter, tall, informasjon og råd om koronaviruset. Diabetesforbundet har også informasjon om diabetes og korona.

SnakkOmVekt.no er en side som ønsker å bidra til økt kunnskap om overvekt og fedme. Her finner du en artikkel som omtaler fedme og korona.

For å ivareta helse og sikkerhet for våre ansatte, følger vi råd og veiledning fra lokale helsemyndigheter. I de land og samfunn der risikoen for infeksjon fortsatt er høy, ber vi de ansatte om å jobbe hjemmefra.

Under disse ekstraordinære arbeidsforholdene sørger vi for at ansatte får støtte til å holde seg aktive, jobbe ergonomisk hjemmefra og tilpasse seg en digital arbeidsplass.

Vi iverksetter tiltak for å holde ansatte som jobber på våre produksjonssteder trygge og i stand til å praktisere anbefalt sosial distansering på jobb.

Vi fortsetter alle våre allerede påbegynte kliniske studier, og vi forventer ikke betydelige forsinkelser i de studiene som nærmer seg avslutning. I den nåværende situasjonen er vi i tett dialog med utprøvere over hele verden, og vi bruker utprøvernes vurdering som grunnlag for eventuelt å stanse studierekruttering og minimere pasientbesøk til studiesteder slik at de sammenfaller med regelmessige legebesøk.

Vi ser også at studieoppfølging er blitt vanskeligere, og vi jobber med relevante studiesentre, utprøvere og myndigheter for å finne de beste løsningene situasjonen tatt i betraktning. For pågående studier blir rekruttering av nye pasienter negativt påvirket, men gradvis forbedret. Det er nå mulig å starte nye studier i enkelte land.

Novo Nordisk støtter helsemyndighetenes innsats i berørte områder med flere tiltak, inkludert donasjoner, deling av råmaterialer for produksjon av håndrens og åpning av laboratoriene våre for å bistå med COVID-19-testing.

Vi overvåker den globale situasjonen nøye for å sikre at tiltak kan iverksettes etter hvert som situasjonen endrer seg.

Vi er klar over at helsemyndigheter og apotek gjør sitt beste for å sikre at legemidler alltid er tilgjengelige for de som trenger dem, men vi kan forsikre deg om at våre nåværende lagernivåer er normale.

Dette betyr at det kan være begrensninger på mengden legemidler eller antall pakninger en pasient kan få utlevert til enhver tid. Det er viktig å skaffe legemidlene eller utstyret ditt i henhold til vanlig forbruk, slik at alle som lever med diabetes og andre kroniske sykdommer også har tilgang til sine livsviktige legemidler.

Vi er i nær kontakt med våre samarbeidspartnere, inkludert helsemyndigheter og apotek, for å følge med på hvilke mengder av legemidler som finnes på lager.

Situasjonen utvikler seg hele tiden, men for øyeblikket opplever vi ingen forsyningsproblemer. Vi er forberedt på situasjoner som dette og har legemidler nok på lager til å dekke langsiktig forsyning. Dette er viktig siden pasienter over hele verden trenger våre legemidler daglig. 

Når vi i Novo Nordisk gjennomfører kliniske studier, er det viktigste pasientsikkerhet og klinisk studieintegritet. Vi fortsetter alle våre allerede påbegynte kliniske studier, og vi forventer ikke betydelige forsinkelser i de studiene som nærmer seg sluttføring.

I den nåværende situasjonen er vi i tett dialog med utprøvere over hele verden, og vi bruker deres vurdering om eventuelt å stanse pågående studierekruttering og minimere pasientbesøk til studiesteder slik at de i størst mulig grad sammenfaller med regelmessige legebesøk.

Vi ser også at studieoppfølgingen blir stadig mer utfordrende, og vi jobber med relevante studiesentre, utprøvere og myndigheter for å finne de beste løsningene i denne situasjonen. 

For å beskytte helse og sikkerhet for våre ansatte, følger vi rådene fra lokale helsemyndigheter for å sikre trygge arbeidsforhold. 

For ansatte som fremdeles jobber hjemmefra, sørger vi for at de får støtte til å holde seg aktive, jobbe ergonomisk og tilpasse seg en digital arbeidsplass.

Vi iverksetter tiltak for å tilby trygge arbeidsforhold på våre produksjonssteder og for å praktisere anbefalinger for sosial distansering på jobben. Kun ansatte som ikke er i risikogruppen for COVID-19 blir forespurt om å arbeide på kontoret eller i våre fabrikker

Hvis du har spørsmål eller bekymringer om tilgang til Novo Nordisk sine legemidlene under COVID-19-pandemien, kan du kontakte vårt lokale kontor i ditt land.

Klikk her for å få oversikt over våre globale kontorer

Her finner du informasjon om hordan du kan kontakte oss.