Legemiddelutprøvinger

Novo Nordisk utfører jevnlig kliniske legemiddelutprøvinger.
Nedenfor er en liste over de utprøvinger vi søker forsøkspersoner til.

Har du type 2-diabetes har vi for tiden én aktuell studie:

SUSTAIN 9 (NN9535-4269)

 

 

Opdatert: 20. september 2017