Legemiddelutprøvinger

Novo Nordisk utfører jevnlig kliniske legemiddelutprøvinger.
Nedenfor er en liste over de utprøvinger vi søker forsøkspersoner til.

Har du type 2-diabetes har vi for tiden to studier:

Insulinstudie (NN1250-4252)
SUSTAIN 9 (NN9535-4269)

Opdatert: 23. juni 2017